Dịch Vụ

Công ty TNHH Thẩm định giá Tầm Nhìn Mới cung cấp đa dạng dịch vụ tư vấn và thẩm định cho các loại hình tài sản khác nhau, bao gồm: Thẩm định giá Bất động sản, thẩm định giá Động sản, thẩm định dự án đầu tư, thẩm định giá Doanh nghiệp, thẩm định lợi thế thương mại. Ngoài ra Tầm Nhìn Mới còn cung cấp các dịch vụ gia tăng như: xem thông tin quy hoạch, tư vấn mua bán, tư vấn doanh nghiệp…